La première édition du Festival a reçu un accueil chaleureux et encourageant de la part du public et des professionnels. Pour sa deuxième édition, Nous sommes impatients de vous présenter 9 spectacles écrits par des auteurs francophones en provenance de France, Québec, Belgique, Suisse et Roumanie qui vous emmènerons en jusqu'en Chine, Bulgarie, Liban, Espagne, New York, Sénégal, Ecosse, les étoiles et même dans l'océan de déchets plastiques qu'on appelle le 7ème continent. Toutes ces œuvres présentées à Barcelone sont inédites en Espagne. Le théâtre, champ de représentation du passé, du présent et du futur est une des façons de raconter, notre histoire, nos histoires, le monde.
Quels que soient leurs formes ou leurs genres, les pièces proposées pour cette seconde édition nous interrogent et nous tendent un miroir dans lequel se reflète notre société.

La primera edició del Festival va rebre una calorosa acollida del públic i el suport del sector professional. Per aquesta segona edició, estem impacients per presentar-vos 9 espectacles escrits per autors francòfons provinents de França, el Quebec, Bèlgica, Suïssa i Romania, que ens portaran fins la Xina, Bulgària, el Líban, Espanya, Nova York, el Senegal, Escòcia, les estrelles i, fins i tot al seté continent : l'oceà de les deixalles de plàstic. Totes aquestes obres que presentem enguany a Barcelona són absolutament inèdites a Catalunya i a la resta de l'estat. El teatre, camp de representació del passat, del present i del futur, és una de les maneres d'explicar la història, les nostres històries i, al capdevall, el món. Independentment del seu gènere o format, les obres presentades ens interroguen i ens posen davant d'un mirall on hi veiem reflectida la nostra societat.

La primera edición del Festival recibió una calurosa acogida por parte del público asistente y también del sector profesional. Estamos impacientes por presentar, en esta segunda edición, nueve espectáculos escritos por autores francófonos provinientes de Francia, Quebec, Bélgica, Suiza y Rumanía que nos conducirán hasta la China, Bulgaria, Líbano, España, Nueva York, Senegal, Escocia, incluso hasta las estrellas y el océano de plástico que llamamos el séptimo continente. Todas las obras presentadas en esta edición son absolutamente inéditas en España. El teatro, espacio de representación del pasado, el presente y el futuro, es una de las maneras de explicar la historia, nuestras propias historias y, finalmente, el mundo. Con independencia de su género o formato, las obras presentadas nos interrogan y nos devuelven la imagen de nuestra sociedad reflejada en un espejo.

Nous dédions ce festival à la mémoire de notre ami / Dédiquem aquest festival a la memòria dels nostre amic / Dedicamos este festival a la memoria de nuestro amigo : Moisès MAICAS

Mathilde MOTTIER et François VILA


CONTACT
Mathilde Mottier et François Vila
Directeurs et fondateurs du festival
Directors i fundadors del festival

Nous écrire : info@festivaldetheatreenfrancais.com

Télécharger le catalogue (pdf)

festivaldetheatreenfrancais
@teatreenfrances
Festival de Théâtre en Français de Barcelone > 2017-18 - © Mise en lumière | Designed by ko