Pulvérisés Le quatrième mur

La mante

el mantis | la mantis

Mardi/Dimats/Martes 06/02 > 20h
Mercredi/Dimecres/Miércoles 07/02 > 10h30 et/i/y 20h
Institut del Teatre
FRANCE | FRANÇA | FRANCIA

De et mis en scène par / Escrit i dirigit per / Texto y director : Hugo Paviot
Durée / Durada / Duración : 1h30
Avec / Amb / Con : David Arribe, Paula Brunet Sancho, Delphine Serina


Résumé / Resum / Resumen :

Alexandre, peintre mondialement connu, ne supporte plus le regard d'Anna, sa muse, qui se confond dans ses cauchemars avec celui de sa mère. Il décide de partir à la recherche de cette dernière qui l'a abandonné quand il avait 15 ans.

Alexandre, un pintor mundialment famós, ja no suporta la mirada d'Anna, la seva mussa, que es confon en els seus malsons amb la de la seva mare. Decideix, aleshores, anar a la recerca d'aquesta última, que el va abandonar quan tenia 15 anys.

Alexandre, un pintor mundialmente famoso ya no soporta la mirada de Ana, su musa, que se confunde en sus pesadillas con la de su madre. Decide, entonces, ir en búsqueda de esta última, que lo abandonó cuando tenía 15 años.

© Photos : Xavier Cantat
Festival de Théâtre en Français de Barcelone > 2017-18 © Mise en lumière | Designed by ko