Si la traduction d'une oeuvre est essentielle pour qu'elle puisse renaitre dans une autre langue, l'édition des textes est également importante. C'est ainsi, qu'à la suite de la parution du recueil de 4 pièces de théâtre québécoises* traduites en catalan, édité par l'Institut del Teatre et Coma negra, la compagnie La Maièutica y a découvert et a eu la bonne idée de monter au théâtre : "Nyotaimori" de Sarah Berthiaume. Un texte à la fois drôle et cruel sur le monde du travail. Nous désirons vous faire découvrir ce texte traduit par Elisabet Ràfols Sagués en collaboration avec la compagnie La Maièutica, Teatre Tantarantantana, l'Institut del Teatre et Coma negra.
*Autres textes : "Tu te souviendras de moi" de François Archambault, "Qu'avons-nous fait" de Pascal Brullemans, "La Nuit du 4 au 5" de Rachel Graton.

Si la traducció d'una obra és imprescindible perquè pugui renéixer en una altra llengua, també és igualment important l'edició dels textos. Així és com, arran de la publicació de la col•lecció de les quatres obres de teatre quebequeses* traduïdes al català, i editades per l'Institut del Teatre i l'editorial Comanegra, la companyia La Maièutica va tenir la bona idea de portar al teatre Nyotaimori de l'autora quebequesa Sarah Berthiaume. Un text divertit i alhora cruel sobre el món laboral. Ens agradaria que descobríssiu aquest text traduït per Elisabet Ràfols Sagués en col•laboració amb la companyia La Maièutica, el Teatre Tantarantantana, l'Institut del Teatre i Comanegra.
*Altres textos: "I tu em recordaràs" de François Archambault, "Què hem fet" de Pascal Brullemans, "La nit del 4 al 5" de Rachel Graton.

Si la traducción de una obra es fundamental para que pueda renacer en otro idioma, también lo es la edición de los textos. Así fue como, a raíz de la publicación de la colección de 4 obras de teatro quebequés* traducidas al catalán, editadas por el Institut del Teatre y Comanegra, la compañía La Maièutica tuvo la brillante idea de llevar a escena Nyotaimori de Sarah Berthiaume. Un texto a la vez divertido y cruel sobre el mundo del trabajo. Nos gustaría que descubrierais este texto traducido por Elisabet Ràfols Sagués en colaboración con la compañía La Maièutica, el Teatre Tantarantantana, el Institut del Teatre y Comanegra.
*Otros textos: "I tu em recordaràs" de François Archambault, "Què hem fet" de Pascal Brullemans, "La nit del 4 al 5" de Rachel Gratón.

©Photo Sarah Berthiaume : Droits réservés